KROM Frukost

Inspirerande möten OCH frukost?

Årsmöte och lunchföreläsning

–  Bli en vinnare på Google, lyft ditt företag till nästa nivå!

Årsmöte i Kronobergs marknadsförening innehåller såklart både föreläsning, nätverkande och lunch!

Bli en vinnare på Google – Lyft ditt företag till nästa nivå!

Förståelsen för den digitala köpresan är grunden för effektiv digital marknadsföring. För att lyckas med den krävs både tid och kunskap. Seminariet idag är till för dig som vill förstå kundens köpresa på nätet och få större kunskap om digitala tjänster, verktyg och kanaler. Då vi vet hur tjänster och tekniker kan utnyttjas så får du grepp om hur du kan arbeta effektivare med din digitala marknadsföring.

 • Svenskarna och Internet
 • Digital sökstrategi – Ställ rätt frågor
 • Mobilen först!
 • Samspelet mellan SEO och SEM
 • Google Ads – arbeta smart och betala mindre
 • Sökmotoroptimeringens grunder
 • Outreach SEO

Oskar Alm

Om Oskar Alm
Oskar Alm arbetar som föreläsare och utbildare på Brath AB. Med över 14 års erfarenhet är Oskar en uppskattad och erfaren utbildare inom SEO och digital marknadsföring. Han har genomfört över 200 seminarier runt om i landet där han har gett företagare bättre kunskap om hur de kan arbeta både smartare och lönsammare med sin digitala marknadsföring.

Om Brath AB
Brath AB grundades år 2012 av Magnus Bråth och har 30 anställda med kontor både i Örnsköldsvik och Stockholm. Magnus är en av världens främsta sökmotoroptimeringsspecialister och arbetar numera främst med strategi och ledning. Företaget har genom åren fått en rad utmärkelser som till exempel gasellpriset och årets normbrytare. Brath AB har också uppmärksammats världen över på grund av sina sex timmars arbetsdag.

Årsmöte

Alla medlemmar i Kronobergs marknadsförening är välkomna till föreningens årsmöte.

Dagordning på årsmötet

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 2. Val av två justerare
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år samt revisionsberättelsen
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Val av styrelsens ordförande och ledamöter
 8. Val av revisorer och suppleanter i valnämnden
 9. Val av ledamöter jämte suppleanter i valnämnden
 10. Fastställande av medlemsavgifter enligt §6 för nästkommande kalenderår
 11. Frågor som har direkt samband med ovanangivna ärenden eller som medlem senast sex dagar före årsmötet skriftligen anmält tillstyrelsen för behandling vid årsmötet
 12. Övriga frågor som av styrelsen upp satts för föredragningslistan

Fakta

Datum: onsdag 12 februari
Tid: Årsmöte och föreläsning 11.00-12.15 Lunch 12.15-13.00
Plats: PM & Vänner Hotel.

Anmälan är bindande eftersom vi beställer lunch. Avbokning görs till info@krom.nu senast 24 timmar innan lunchen. Om du uteblir utan avanmälan tar vi ut en avgift på 250 kr. Observera att medlemskap är personligt och biljett för lunch kan därför inte överlåtas till någon annan.

Vid specialkost kontakta: anmalan@krom.nu