KROM Frukost

Inspirerande möten OCH frukost? Såld!

Skapa en mer effektiv, lönsam och slagkraftig marknadsföring med HELHET.​

Idag vet de flesta marknadsförare att vi behöver bygga vår marknadsföringsstrategi utifrån tydliga mål, väl identifierade målgrupper, ett tydligt varumärkeslöfte, lämpliga huvudbudskap, lämplig kampanjstrategi, lämpliga kanaler och lämplig taktik för själva genomförandet. Vi vet också att vi behöver ha mycket god koll på hur vi skapar lönsamhet i vår marknadsföring och i vår affär. Kanske behärskar vi stora delar av det här arbetet eller så tar vi god hjälp för att behärska det. Ändå tampas många av oss marknadsförare med känslan av att  – trots vårt hårda slit – insatserna sällan leder till den slagkraftighet vi önskat. Som marknadsförare brukar vi förklara det med att ”det är svårt att nå igenom dagens brus” eller ”vi behöver mer resurser om vi ska lyckas”. Och visst är detta en del av de dilemman som vi också behöver tampas med. Men det största dilemmat är snarare brist på Helhet både i vår strategi och i vårt arbetssätt kring marknadsföring. 

På föreläsningen tar Kristina upp exempel på konkreta dilemman och brister kring just helhet i marknadsföringen som hon sett hos olika företag och organisationer, samt exempel på lösningar som leder till en bättre helhet, och därmed en mer effektiv, mer lönsam och mer slagkraftig marknadsföring.”

Kristina Niesel, har i över 18 års tid arbetat inom digital marknadsföring med fokus på B2C, både internationellt och i Sverige på företag som Sulake, Smartphoto, Nelson Garden och Nordic Nest. Efter många år på företagssidan finns Kristina idag på Viva Media, en av Sveriges större Marknadsföringsbyråer. På Viva Media arbetar Kristina med att hjälpa företag att skapa en mer solid och slagkraftig marknadsföring som bygger på strategier för Helhet.

Fakta

Datum: Fredag 3 juni
Tid: Mingel & frukost från 07.30. Föreläsning 08.00-09.00
Plats: PM & Vänner

Sista anmälningsdag är måndagen den 30 maj. Avbokning görs till info@krom.nu senast 24 timmar innan frukosten. Om du uteblir utan avanmälan tar vi ut en avgift på 250 kr. Observera att medlemskap är personligt och biljett för frukost kan därför inte överlåtas till någon annan.