Årets marknadsförare

Vem blir årets marknadsförare i Kronoberg? Och vem har skrivit den bästa uppsatsen? Varje år ger vi svaren!

Vet du vem som skulle kunna vinna priset?

Det går alltid att nominera till årets marknadsförare! 

Kriterier för Årets Marknadsförare

Priset Årets marknadsförare har årligen utsetts av Kronobergs Marknadsförening sedan 1980, företaget eller organisationen som ligger bakom ett framgångsrikt marknadsföringsarbete. Kriterier för priset:

  • De nominerade skall vara en person, ett företag eller en organisation.
  • De nominerade skall vara förankrade i länet. Man kan inte bli nominerad om marknadsföringen huvudsakligen leds från en plats utanför länet.
  • De nominerade skall vara ett välskött företag eller organisation som kännetecknas av långsiktig uthållighet. Detta kriterium kan utesluta ett nystartat företag om det inte mycket tydligt kan påvisa förutsättningar för långsiktig uthållighet.
  • De nominerade skall vara en förebild i sitt marknadsföringsarbete som andra kan bli inspirerade av.
  • De nominerades marknadsföringsarbete skall präglas utav nytänkande i den bransch man verkar inom.
  • De nominerade skall kunna påvisa ett resultat av marknadsaktiviteten samt att dess mål, syfte, resultat och förändring är en del i en uttalad strategi.
Årets marknadsförare 2023 - Östers IF

Östers IF kammade hem titeln Årets Marknadsförare 2023.
Övriga nominerade var Fortnox och Växjö & C/O.

Årets marknadsförare i Kronobergs län 2023

Har du några frågor?

Hör av dig till ordföranden eller e-post info@krom.nu

Årets uppsats

Kronobergs marknadsförening utser varje år årets uppsats inom marknadsföring. Priset har delats ut sedan 1988.

Stipendiet går till den student, eller grupp studenter, vid Linnéuniversitetet som bedöms ha skrivit den bästa kandidatuppsatsen inom ämnet marknadsföring. 

Uppsatsen bedöms i första hand av examinatorn efter de uppsatta kriterier som finns vid universitetet. Stor vikt läggs här vid problematisering, metodik och behandling av teori.

De som har fått betyget väl godkänd går vidare till en andra bedömning av en jury som är utsedd av Kronoberg marknadsförenings styrelse. Juryn bedömer de nominerade uppsatserna efter ett antal kriterier.

Kriterier för Årets uppsats

Kriterierna berör bl a uppsatsens relevans i nutid och för framtiden samt hur uppsatsskribenterna har valt att presentera den:

  • Hur väl uppsatsen bidrar till ny kunskap
  • Uppsatsens originalitet samt aktualitet
  • Författarnas förmåga att på ett intresseväckande och kreativt sätt öka förståelsen för valt forskningsproblem.

Om du har några funderingar kring stipendiet, skicka ett mejl till info@krom.nu

Årets studentuppsats i Kronobergs län 2023

Lina Krondahl och Rebecca Nilsson från Linnéuniversitetet vann Årets Studentuppsats: Färgvalets betydelse för framgång i sociala kanaler.

Tidigare vinnare, Årets marknadsförare

2023 Östers IF
2022 Visma SPCS
2021 Destination Småland
2020 Anebyhusgruppen
2019 Ackurat Industriplast
2018 NIBE AB
2017 PM & Vänner
2016 Svenssons i Lammhult
2015 Fortnox
2014 Länstrafiken Kronoberg
2013 Nordic Feel
2012 Växjö Lakers Hockey
2011 Grand Samarkand
2010 Linnéuniversitetet
2009 Visma SPCS
2008 Flysmaland
2007 VXO Smaland Airport
2006 Galvin Green
2005 Mat & Dryck
2004 Toyota Center
2003 Boss Media
2002 Vida Timber
2001 Smålandsposten
2000 Fellessons
1999 Hall-Miba AB
1998 Davidsons Bil
1997 Svenssons i Lammhult
1996 Bröderna Nelsons Frö AB
1995 Torsten Ullman AB
1994 Skrivab
1993 Ekefors Fabriks AB
1992 AB Markaryds Metallarmatur AB
1991 Skruvs Glasbruk
1990 Scandinavian PC Systems AB
1989 Kvantum
1988 Micro Power AB
1987 Bergs Polydun AB
1986 ProfilGruppen AB
1985 Sparbanken Kronan
1984 Micki Leksaker AB
1983 Skandinavisk Industritjänst AB
1983 Astrid Kristensson (Tidernas Marknadsförare i Kronobergs län)
1982 Wexiödisk AB
1981 Alvesta Ship Doors AB
1980 Lammhults Mekaniska AB

Tidigare vinnare, Årets uppsats

2023 Lina Krondahl och Rebecca Nilsson
2022 Anna Mellin, Kewin Olsson & Hannah Svensson
2021 Ellinor Larsson & Lovisa Ferngren
2020 Therese Genovese, Lovisa Sundqvist & Sandra Lu
2019 gick till Benjamin Nilsson & Paraskevi Tsakmaki
2018 Anna Folkestad, Lovisa Gunnarsson och Alena Potnikova
2017 Likelihood of Using Online Personalization Services
Avesta Diliwi, Christopher Ullberg & Johanna Jevinger
2016 It’s All About Money: Consumer Engagement with Brands on Social Media
Isak Gunnarsson & Gustaf Johansson
2015 Online Reviews – What Motivates you?
Amelie Johnson, Caroline Liljeberg & Sara Dahlgren
2014 Hur varumärkeslojaliteten påverkas av att konsumenten får utföra självservice
Malin Hagelberg, Erik Josefsson och Lukas Älverdal
2013 Exploring the relationship between employee branding and brand loyalty.
Daniel Andersson, Karin Hafstad och Pontus Skoog Hjertquist
2010 Tweet, tweet, promotionmixens nya kläder
Camilla Andersson och Hannah Nystrand
2009 Modebloggarnas dolda budskap?
Jenny Kristiansson, Caroline Lundgren och Sandra Petersson
2008 Om ett företag som vuxit ur sina kläder
Sofia Ek, Sofie Haraldsson och Emma Coldenberg
2007 Företagsbloggen – Ett effektivt kommunikationsmedel
Lenny Heller
2006 Därför dricker du Caffelatte – En fallstudie i Caffelattens popularitetsförlopp
Karin Claesson, Sofia Hellgren och Ann-Sofie Öst
2005 Krishantering som marknadsföringsverktyg – att inte bara klara sig undan en kris
Maria Olsson, Mia Samskog och Jonas Taube
2004 Gerillamarknadsföring – med kreativitet som vapen
Ann Bergforsen, Carin Kärrberg och Anna Pankko
2003 Idrottsindividen som varumärke
Frans Fransson, Viktor Magnusson och Erik Walden
2002 Att komma ut – en uppsats om småföretags exportprocesser.
Linda Johansson, Caroline Lööw och Josefin Sjögren
2001 Public Relations, integrerad kommunikation i varumärkesbyggande. Alla talar om det men vem har sett det?
Magnus Falk, Eva Jansson och Sofi Hansson
2000 Permission Marketing – ett kundperspektiv
Maria Thorén
1999 Public Relations i en kristallkula
Anna Lundbäck och Karin Malm
1998 Varumärket – en spegling av företagets själ
Jonas Lundqvist och Joacim Andersson
1997 Mikael Nilsson och Martina Öberg
1996 Fredrik Bengtsson och Tomas Kristiansson
1995 Fredrik Håkansson och Stefan Sonesson
1994 Helena Blomster och Linda Åslund
1993 Mario Bergqvist/Anders Björkqvist och Helena Engdahl
1992 Tomas Ekelius/Björn Hallin och Johan Ekerot/Christina Petersson
1991 Anna Carin Gustavsson och Camilla Wernersson
1990 Per Echeverri och Mona Strandberg/Viveka Winqvist
1989 Katarina Rosén/Maria Skoog och Susanne Sjödin/Joakim Mörnefält
1988 Katarina Westman