KROM Frukost

Inspirerande möten OCH frukost? Absolut!

Så bygger du som arbetsgivare ett starkt varumärke!

Att attrahera, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare har nog aldrig varit så avgörande som det är idag. Svenskt näringsliv beskriver kompetensbristen som en tickande bomb och svårigheterna att hitta personal med rätt kompetens riskerar att bli det största tillväxthindret, och är det redan idag för många arbetsgivare.

Aldrig tidigare har ditt företags arbetsgivarvarumärke varit så viktigt för att kunna attrahera den kompetens som finns på marknaden och alla slåss om. Nu när det är kandidatens marknad attraheras och väljer kandidater arbetsgivare med starka arbetsgivarvarumärken.

Därför är den absolut vanligaste frågan jag får i mitt jobb; var ska man börja och hur mäter man arbetet? Det säger Jane Bergman som är Employer Branding Manager på OnePartnerGroup. 

Begreppet Employer Branding har spridit sig snabbt de senaste åren och det handlar om att på ett trovärdigt sätt lyfta fram vad företaget står för och erbjuder som arbetsgivare. Detta arbete skapar tydlighet både internt och externt och hjälper företag att positionera sig och sitt erbjudande på arbetsmarknaden.

Ett tydligt arbetsgivarvarumärke hjälper till att både attrahera kandidater och kompetenser på arbetsmarknaden och att behålla nuvarande medarbetare. Employer Branding är alltså inte bara viktigt, det är avgörande för ett företagets framgång! Utmaningarna och frågorna kring Employer Branding tänkte jag besvara på föreläsningen samt ge tips på hur man går från en strategi till konkreta actions på vägen.

Fakta

Datum: Fredag 7 oktober
Tid: Mingel & frukost från 07.30. Föreläsning 08.00-09.00
Plats: PM & Vänner

Sista anmälningsdag är måndagen den 3 oktober. Avbokning görs till info@krom.nu senast 24 timmar innan frukosten. Om du uteblir utan avanmälan tar vi ut en avgift på 250 kr. Observera att medlemskap är personligt och biljett för frukost kan därför inte överlåtas till någon annan.