Undersökning

Hjälp oss bli bättre

Först och främst

Vi är väldigt glada för att du är en del av Kronobergs Marknadsförening! Föreningen fyller ett viktigt syfte i att inspirera och koppla samman människor med ett intresse för marknadsföring, kommunikation och beslutsfattande. Hoppas du känner att du får ut mycket av ditt medlemskap, som du har nytta av i ditt arbete.

Nu vill vi ha din hjälp. Vi söker ständigt efter möjligheter att utvecklas utefter våra medlemmars önskemål och med hänsyn tagen till utvecklingen i omvärlden. Vi har tagit fram några frågor som hjälper oss utveckla vårt program och våra evenemang framåt.