Lunch

Fokus på marknadsföring och kommunikation
1 mars 2021 – Digitalt årsmöte

1 mars 2021 – Digitalt årsmöte

Dags för årsmöte! - online och coronasäkert! Alla medlemmar i Kronobergs marknadsförening är välkomna till föreningens årsmöte. Dagordning på årsmötet Val av ordförande att leda förhandlingarna Val av två justerare Fråga om mötets behöriga utlysande Fastställande av...